Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 14/04/2017 - 10:05:41
Tuần 31 - 32

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-04-2017

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL3

 

THỨ HAI

24-04-2017

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL3

THỨ TƯ

19-04-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

26-04-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL3

THỨ SÁU

21-04-2017

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL3

 

THỨ SÁU

28-04-2017

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL3

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-04-2017

Indesign CC (10)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

 

THỨ HAI

24-04-2017

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL3

THỨ TƯ

19-04-2017

Indesign CC (11)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

 

THỨ TƯ

26-04-2017

Typography (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL3

THỨ SÁU

21-04-2017

Thi hết môn Indesign CS5

CL3

 

THỨ SÁU

28-04-2017

Lớp nghỉ

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.