Hôm nay, Thứ Ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
Thứ Sáu, 31/03/2017 - 10:09:37
Tuần 29 - 30

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-04-2017

Indesign CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

 

THỨ HAI

10-04-2017

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL3

THỨ TƯ

05-04-2017

Indesign CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

 

THỨ TƯ

12-04-2017

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: Vũ Thủy Vân

CL3

THỨ SÁU

07-04-2017

Thi hết môn Indesign CS5

CL3

 

THỨ SÁU

14-04-2017

Lớp nghỉ

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-04-2017

Indesign CC (5)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

 

Nộp bài Nhiếp Ảnh cho thường trực trung tâm

CL3

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ HAI

10-04-2017

Indesign CC (8)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

THỨ TƯ

05-04-2017

Indesign CC (6)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

 

THỨ TƯ

12-04-2017

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

07-04-2017

Indesign CC (7)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

 

THỨ SÁU

14-04-2017

Indesign CC (9)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.