Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Năm, 02/03/2017 - 16:07:10
Tuần 25 - 26

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Photoshop CC (22)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

THỨ HAI

13-03-2017

Indesign CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

THỨ TƯ

08-03-2017

Photoshop CC (23)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Indesign CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

THỨ SÁU

10-03-2017

Thi hết môn PTS

CL3

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Indesign CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Photography (1)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL3

 

THỨ HAI

13-03-2017

Photography (3)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL3

THỨ TƯ

08-03-2017

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Indesign CC (1)

Gv: Lê Phương Thảo

CL3

THỨ SÁU

10-03-2017

Photography (2)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL3

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Photography (4)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.