Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Tư, 15/02/2017 - 10:56:18
Tuần 23 - 24

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Photoshop CC (17)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

THỨ HAI

27-02-2017

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

22-02-2017

Photoshop CC (18)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

THỨ TƯ

01-03-2017

Photoshop CC (20)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

THỨ SÁU

24-02-2017

Photoshop CC (19)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

THỨ SÁU

03-03-2017

Photoshop CC (21)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Photoshop CC (19)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

 

THỨ HAI

27-02-2017

Photoshop CC (22)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

THỨ TƯ

22-02-2017

Photoshop CC (20)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

 

THỨ TƯ

01-03-2017

Photoshop CC (23)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

THỨ SÁU

24-02-2017

Photoshop CC (21)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

 

THỨ SÁU

03-03-2017

Thi hết môn Photoshop

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.