Hôm nay, Thứ Tư ngày 23 tháng 5 năm 2018
Thứ Năm, 02/03/2017 - 16:06:13
Tuần 41 - 42

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Tâm Lý Khách Hàng (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

THỨ HAI

13-03-2017

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

08-03-2017

Tâm Lý Khách Hàng (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (8)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

THỨ SÁU

10-03-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Tâm Lý Khách Hàng (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

 

THỨ HAI

13-03-2017

Typography (7)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

THỨ TƯ

08-03-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Tâm Lý Khách Hàng (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ SÁU

10-03-2017

Typography (6)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Typography (8)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.