Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Tư, 15/02/2017 - 10:58:32
Tuần 39 - 40

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ HAI

27-02-2017

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ TƯ

22-02-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

 

THỨ TƯ

01-03-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

THỨ SÁU

24-02-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

 

THỨ SÁU

03-03-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

 

THỨ HAI

27-02-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

THỨ TƯ

22-02-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

 

THỨ TƯ

01-03-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

THỨ SÁU

24-02-2017

Typography (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Ý tưởng sáng tạo cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV

 

THỨ SÁU

03-03-2017

Typography (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.