Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Hai, 16/01/2017 - 10:10:28
Tuần 37 - 38

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

13-02-2017

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ TƯ

08-02-2017

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ TƯ

15-02-2017

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ SÁU

10-02-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

13-02-2017

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

08-02-2017

Typography (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ TƯ

15-02-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

THỨ SÁU

10-02-2017

Typography (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Typography (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.