Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Năm, 02/03/2017 - 16:05:03
Tuần 58 - 59

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Thiết Kế Brochure & Catalog (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

13-03-2017

Thiết Kế Brochure & Catalog (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

08-03-2017

Thiết Kế Brochure & Catalog (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Thiết Kế Brochure & Catalog (6)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

10-03-2017

Thiết Kế Brochure & Catalog (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Lớp nghỉ

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Thiết kế Brochure & Catalog (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ HAI

13-03-2017

Thiết kế Brochure & Catalog (6)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

08-03-2017

Thiết kế Brochure & Catalog (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Thiết kế Brochure & Catalog (7)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

10-03-2017

Thiết kế Brochure & Catalog (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.