Hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018
Thứ Tư, 15/02/2017 - 11:00:48
Tuần 56 - 57

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Thiết Kế Bao Bì (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

 

THỨ HAI

27-02-2017

Thiết Kế Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

THỨ TƯ

22-02-2017

Thiết Kế Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

 

THỨ TƯ

01-03-2017

Thiết Kế Bao Bì (9)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

THỨ SÁU

24-02-2017

Thiết Kế Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

 

THỨ SÁU

03-03-2017

Thiết Kế Brochure & Catalog (1)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

THỨ HAI

27-02-2017

Thiết kế Bao Bì (9)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

THỨ TƯ

22-02-2017

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

THỨ TƯ

01-03-2017

Thiết kế Brochure (1)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ SÁU

24-02-2017

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

THỨ SÁU

03-03-2017

Thiết kế Brochure (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

 

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.