Hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018
Thứ Hai, 16/01/2017 - 10:08:32
Tuần 54 - 55

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

Thiết Kế Poster (7)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

13-02-2017

Thiết Kế Bao Bì (2)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK CIP & TK Poster cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

THỨ TƯ

08-02-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

15-02-2017

Thiết Kế Bao Bì (3)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

THỨ SÁU

10-02-2017

Thiết Kế Bao Bì (1)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Thiết Kế Bao Bì (4)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

Thiết kế Bao Bì (1)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6

 

THỨ HAI

13-02-2017

Thiết kế Bao Bì (3)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6

THỨ TƯ

08-02-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

15-02-2017

Thiết kế Bao Bì (4)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6

THỨ SÁU

10-02-2017

Thiết kế Bao Bì (2)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK Poster cho thường trực trung tâm

CL6

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.