Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:03:09
Tuần 8-9

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Màu sắc & bố cục (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

21-02-2022

Illustrator CC (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

16-02-2022

Màu sắc & bố cục (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

23-02-2022

Illustrator CC (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

18-02-2022

Illustrator CC (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

25-02-2022

Illustrator CC (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.