Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Ba, 21/12/2021 - 15:26:02
Tuần 2-3

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-12-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

27-12-2021

Hình họa (6)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

22-12-2021

Hình họa (4)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

29-12-2021

Hình họa (7)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

24-12-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

31-12-2021

Hình họa (8)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.