Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 25/03/2022 - 16:22:12
Tuần 13-14

  Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-03-2022

Illustrator CC (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

THỨ HAI

04-04-2022

Illustrator CC (18)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

THỨ TƯ

30-03-2022

Illustrator CC (16)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

06-04-2022

Illustrator CC (19)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

THỨ SÁU

01-04-2022

Illustrator CC (17)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

08-04-2022

Illustrator CC

Thi kết thúc môn

MT06,lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.