Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Sáu, 26/06/2020 - 15:01:56
Tuần 44-45

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Flash (1)

Gv:Nguyễn Minh Lý

Nộp bài ý tưởng sáng tạo cho TT trung tâm

MT01, Lầu 6

sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

06-07-2020

Flash (4)

Gv: Nguyễn Minh Lý

MT01, Lầu 6

THỨ TƯ

01-07-2020

Flash (2)

Gv:Nguyễn Minh Lý

MT01, Lầu6

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Flash (5)

Gv: Nguyễn Minh Lý

MT01, Lầu 6

THỨ SÁU

03-07-2020

Flash (3)

Gv:Nguyễn Minh Lý

MT01, Lầu6

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Flash (6)

Gv: Nguyễn Minh Lý

MT01, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.