Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Hai, 28/01/2019 - 12:22:16
Tuần 41 - 42

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 41)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

3Ds Max (1)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-02-2019

3Ds Max (4)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

20-02-2019

3Ds Max (2)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-02-2019

3Ds Max (5)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

3Ds Max (3)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

3Ds Max (6)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.