Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 05/01/2019 - 12:35:29
Tuần 35 - 36

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 35)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Thiết kế ảnh động

Flash animation (6)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-01-2019

Thiết kế ảnh động

Flash animation (9)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

Thiết kế ảnh động

Flash animation (7)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

Thiết kế ảnh động

Flash animation (10)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

Thiết kế ảnh động

Flash animation (8)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Thiết kế ảnh động

Flash animation (11)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.