Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019
Chủ nhật, 23/12/2018 - 11:19:30
Tuần 33 - 34

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

Thiết kế ảnh động

Flash animation (1)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

Thiết kế ảnh động

Flash animation (2)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-01-2019

Thiết kế ảnh động

Flash animation (4)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

Thiết kế ảnh động

Flash animation (3)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Thiết kế ảnh động

Flash animation (5)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL8, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.