Hôm nay, Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019
Thứ Bảy, 08/12/2018 - 10:31:53
Tuần 31 - 32

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

Marketing (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

Marketing (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

Nghỉ


 

THỨ TƯ

19-12-2018

Marketing (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

Marketing (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.