Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Chủ nhật, 25/11/2018 - 13:29:01
Tuần 29 - 30

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Nghỉ

 

THỨ HAI

03-12-2018

Motion Typography (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài Motion Typography sau 1 tuần 10-12-2018

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Motion Typography (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

Marketing (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9 

THỨ SÁU

30-11-2018

Motion Typography (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

Marketing (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

 


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.