Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 26/10/2018 - 10:14:11
Tuần 25 - 26

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Nhiếp ảnh  (5)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

 

THỨ HAI

05-11-2018

Nhiếp ảnh  (8)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Chụp ngoại cảnh

Nộp bài Nhiếp ảnh sau 1 tuần 12-11-2018

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

THỨ TƯ

31-10-2018

Nhiếp ảnh  (6)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Chụp ngoại cảnh

Bưu điện thành phố

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

02-11-2018

Nhiếp ảnh  (7)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Chụp ngoại cảnh

Chùa Kỳ Quang 2

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Motion Typography (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.