Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 12/10/2018 - 09:16:13
Tuần 23 - 24

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Photoshop CC  (16)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-10-2018

Nhiếp ảnh  (2)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

THỨ TƯ

17-10-2018

Photoshop CC  

Thi kết thúc môn

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-10-2018

Nhiếp ảnh  (3)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

THỨ SÁU

19-10-2018

Nhiếp ảnh  (1)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-10-2018

Nhiếp ảnh  (4)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.