Hôm nay, Thứ Ba ngày 22 tháng 1 năm 2019
Thứ Tư, 16/05/2018 - 14:34:35
Tuần 1 - 2

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-05-2018

 

 

 

THỨ HAI

21-05-2018

Qui chế học tập & mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

16-09-2018

 

 

 

THỨ TƯ

23-05-2018

Drawing (1)

Gv: Lê Phi Hùng

Studio,Lầu 10

THỨ SÁU

18-05-2018

 

 

 

THỨ SÁU

25-05-2018

Drawing (2)

Gv: Lê Phi Hùng

Studio, Lầu 10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.