Hôm nay, Thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019
Thứ Sáu, 22/06/2018 - 11:04:11
Tuần 43 - 44

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-06-2018

3D Max (14)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

02-07-2018

NGHỈ HÈ

 

THỨ TƯ

27-06-2018

3D Max (15)

Gv: Hồ Văn Doãn

 

Nộp bài 3D Max thứ 2 ngày 23/07/2018

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-07-2018

NGHỈ HÈ

 

THỨ SÁU

29-06-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

06-07-2018

NGHỈ HÈ

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.