Hôm nay, Thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019
Thứ Bảy, 09/06/2018 - 09:51:08
Tuần 41 - 42

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-06-2018

3D Max (8)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

18-06-2018

3D Max (11)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

13-06-2018

3D Max (9)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

20-06-2018

3D Max (12)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

15-06-2018

3D Max (10)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

22-06-2018

3D Max (13)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.