Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Bảy, 26/08/2017 - 08:37:50
Tuần 1 - 2

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-09-2017

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

11-09-2017

Drawing  (2)

Gv: Ths.Bùi Hải Châu

Studio Lầu 10

THỨ TƯ

06-09-2017

Qui chế học tập & mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL9

Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-09-2017

Drawing  (3)

Gv: Ths.Bùi Hải Châu

Studio Lầu 10

THỨ SÁU

08-09-2017

Drawing (1)

Gv: Ths.Bùi Hải Châu

Studio Lầu 10

 

THỨ SÁU

15-09-2017

Drawing  (4)

Gv: Ths.Bùi Hải Châu

Studio Lầu 10

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.