Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 21/07/2017 - 10:48:24
Tuần 42 - 43

 

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-08-2017

Thiết kế ảnh động (10)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

 

THỨ HAI

14-08-2017

Kịch bản phân cảnh viết (1)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

CL6

THỨ TƯ

09-08-2017

Thiết kế ảnh động (11)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

 

THỨ TƯ

16-08-2017

Kịch bản phân cảnh viết (2)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

CL6

THỨ SÁU

11-08-2017

Thiết kế ảnh động (12)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

 

THỨ SÁU

18-08-2017

Kịch bản phân cảnh viết (3)

Gv: Ts. Đỗ Lệnh Hùng Tú

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.