Hôm nay, Thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018
Thứ Sáu, 23/06/2017 - 11:13:23
Tuần 35 - 36

 

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-06-2017

Thiết kế Ảnh Động (1)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

 

THỨ HAI

03-07-2017

Nghỉ Hè

 

THỨ TƯ

28-06-2017

Thiết kế Ảnh Động (2)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

 

THỨ TƯ

05-07-2017

 

THỨ SÁU

30-06-2017

Kịch bản viết (6)

Gv: Vũ Đình Thục

CL6

 

THỨ SÁU

07-07-2017

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.