Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 14/04/2017 - 09:58:26
Tuần 26 - 27

 

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-04-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL6

 

THỨ HAI

24-04-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL6

THỨ TƯ

19-04-2017

Typography (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài HH Wacom và Ý tưởng sáng tạo cho thường trực trung tâm

CL6

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ TƯ

26-04-2017

3Ds Max (1)

Gv: Tô Huỳnh Bảo Minh

CL6

THỨ SÁU

21-04-2017

Typography (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ SÁU

28-04-2017

3Ds Max (2)

Gv: Tô Huỳnh Bảo Minh

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.