Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 31/03/2017 - 10:11:45
Tuần 24 - 25

 

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-04-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL6

 

THỨ HAI

10-04-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL6

THỨ TƯ

05-04-2017

Hình Họa Wacom (3)

Gv: Phan Vũ Linh

CL6

 

THỨ TƯ

12-04-2017

Typography (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL6

THỨ SÁU

07-04-2017

Typography (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ SÁU

14-04-2017

Typography (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.