Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 17/03/2017 - 13:52:03
Tuần 22 - 23

 

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ HAI

27-03-2017

Lớp nghỉ

Nộp bài Nhiếp Ảnh cho thường trực Trung Tâm

CL6

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

THỨ TƯ

22-03-2017

Hình Họa Wacom (1)

Gv: Phan Vũ Linh

CL6

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Hình Họa Wacom (2)

Gv: Phan Vũ Linh

CL6

THỨ SÁU

24-03-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Typography (1)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.