Hôm nay, Thứ Tư ngày 23 tháng 5 năm 2018
Thứ Năm, 02/03/2017 - 16:11:41
Tuần 20 - 21

 

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

13-03-2017

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

THỨ TƯ

08-03-2017

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Hình Họa Wacom (1)

Gv: Phan Vũ Linh

CL6

THỨ SÁU

10-03-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.