Hôm nay, Thứ Ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
Thứ Tư, 15/02/2017 - 10:53:44
Tuần 18 - 19

 

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Photography  (3)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL6

 

THỨ HAI

27-02-2017

Photography  (5)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL6

THỨ TƯ

22-02-2017

Photography  (4)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL6

 

THỨ TƯ

01-03-2017

Photography  (6)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL6

THỨ SÁU

24-02-2017

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ SÁU

03-03-2017

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.